Verkoopbeheer 1

Verkoopbeheer: offertes, verkoop en voorcalculatie i.c.m. relatiebeheer

Verkoopbeheer: ‘Zonder verkopen hebben wij géén bestaansrecht als staalbouw- of metaalconstructiebedrijf.’

 

Aanvragen vastleggen en inplannen voor calculatie. Of toch snel een afwijzingse-mail sturen? Een handige database van al je klanten en contactpersonen is snel beschikbaar, net als de nog lopende offertes die je aan die ene klant hebt uitgebracht.

De ‘reminder’ van LiemarX geeft automatisch aan wanneer je weer moet bellen voor deze aanbieding. Of worden we bij deze relatie gebruikt als calculatiebureau? Waar verliezen wij nu onze aanbiedingen op? De redenen van afwijzing geven hier inzicht in. Dan kun je gaan sturen. Informatie waar je wat mee kan, dat is belangrijk.

Verkoopbeheer 1

De overzichten geven statistieken per calculator, per klant, et cetera.

In de offerteplanning kun je aangeven welke calculator de calculatie van deze aanvraag moet gaan maken. Deze planning geeft inzicht in de status van de ontvangen aanvragen. Dus is de calculatie al gereed? Zo nee, wanneer wel? Is de offerte verstuurd? Zowel uitleveren als factureren zijn standaard mogelijkheden.

Verkoopbeheer biedt je standaard een relatiedatabase. Hier kun je alle relaties vastleggen die geen klant of leverancier zijn, maar waar je wel allerlei informatie van wilt bijhouden zoals contactpersonen, e-mailtjes, foto’s, enzovoorts.

Calculatie

Het maken van een calculatie voordat je een offerte uitbrengt is voor ieder staalconstructiebedrijf anders. De basis is voor iedere staalbouwer wél gelijk, namelijk het ingeven van de benodigde materialen, uren, bewerkingen, uitbestedingen en andere kosten. Liemar is een sterke voorstander van de zogenaamde ‘kostprijs+ methode’.

Dat wil zeggen: calculeren tegen netto prijzen en werken met opslagen voor algemene kosten, winst, risico, enzovoorts. Op deze manier weet je tenminste precies hoe ‘diep’ je kunt gaan in de onderhandelingen en is ook altijd het projectresultaat vooraf bekend. Als een offerte een project wordt, kun je blijven sturen op het projectresultaat.

Verkoopbeheer 2

 

Er zijn standaard heel veel overzichten beschikbaar. Je kunt die afdrukken of e-mailen voor een prijsaanvraag bij je leverancier en ook gebruiken om mee te sturen met een offerte.

In LiemarX kun je ook werken met zogenaamde samengestelde artikelen. Deze artikelen hebben een stuklijst met bewerkingen eraan gekoppeld.