Privacy statement

Liemar Automatiseringen BV en Liemar Software BV, gevestigd aan de Ekkersrijt 4502a te 5692 DM  Son en Breugel, h.o.d.n. Liemar Software, hierna te noemen: Liemar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Liemar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van contactpersonen (zodat wij weten hoe wij je kunnen aanspreken tijdens contactmomenten);
 • Geslacht van contactpersonen (voor de aanhef op eventuele noodzakelijke post);
 • Telefoonnummer/doorkiesnummer van contactpersonen (indien gewenst, anders slaan we alleen het nummer van het bedrijf op);
 • Zakelijk e-mailadres van contactpersonen bij het bedrijf;
 • IP-adres (dit is nodig om bij eventuele fouten te achterhalen bij welke installatie de fout hoort);
 • Gegevens over je activiteiten op onze website (zodat wij weten waar je interesse naar uitgaat en we je beter kunnen bedienen);
 • Internetbrowser en apparaat type (deze hebben wij nodig voor de juiste ondersteuning van de website en apps).

 

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Liemar verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling, indien het bankrekeningnummer op naam van een persoon staat;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Liemar analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Liemar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Liemar) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liemar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Liemar verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Liemar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In overleg kunnen bedrijfsgegevens, inclusief gegevens van contactpersonen doorgezet worden naar onze leveranciers. Hierbij wordt je privacy gewaarborgd in deze overeenkomst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Liemar gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Liemar.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@liemar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Liemar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liemar neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@liemar.nl.

 

Liemar Software kan deze privacy policy te allen tijde wijzigen. Wij zullen op deze pagina altijd de meest recente versie tonen. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2022.