Meer rendement met een branchegericht ERP-systeem

Al 35 jaar ontwikkelt Liemar branchegerichte ERP-software met een sterke focus op de staalbouw. Het Nederlandse softwarehuis toont aan dat ERP-software niet alleen geschikt is voor grote bedrijven, maar dat het potentieel juist ook voor de kleinere staalbouwers gigantisch is. Een gesprek met directeur Jan van Hapert en salesmanager Niels Oudenaarden over het in eigen huis ontwikkelde ERP-systeem LiemarX.

 

Liemar houdt zich uitsluitend bezig met de ontwikkeling van ERP-software. “De grootste verdienste van een ERP in het algemeen en LiemarX in het bijzonder zit hem in de integratie van verschillende modules om bedrijfsprocessen en projecten aan te sturen en te beheersen”, begint Van Hapert. Wanneer is een ERP interessant? “Bijvoorbeeld als je veel verschillende softwareprogramma’s hebt draaien die ook nog eens met veel moeite aan elkaar zijn geknoopt. Natuurlijk, je ontkomt niet aan een tekenpakket en een boekhoudprogramma, maar alle overige informatie kun je prima uit één softwareprogramma halen: een ERP. Dat leidt onherroepelijk tot meer rendement.”

 

Onderdeel van de totaalaanpak

“Onze klanten geven heel duidelijk aan dat ze, sinds ze met LiemarX werken, meer omzet draaien zonder dat ze nieuwe mensen hoeven aan te werven”, vervolgt Van Hapert. “Natuurlijk verloop wordt heel gemakkelijk met automatisering opgevangen. Een mooi voorbeeld daarvan is Meco Metal. Zaakvoerder Harry Seijkens zocht bewust naar een totaal geïntegreerd ERP-systeem om zijn beoogde lean-filosofie te implementeren. Gezamenlijk hebben we een compleet andere methodiek opgezet voor het aansturen van de fabriek en het beheersen van zowel de bedrijfsprocessen als de projecten. Dat is waar wij in excelleren en wat onze software uniek maakt. LiemarX is onderdeel van de totaalaanpak om meer rendement te behalen. Meco Metal is daar het levende bewijs van.”

Fundamenteel andere benadering

Liemar hanteert volgens Oudenaarden een top-downbenadering als het gaat om het beheersen van bedrijfsprocessen en projecten. “Om van hieruit specifieke ondersteuning te bieden aan de verschillende afdelingen en ze van de juiste informatie te voorzien. Dat is fundamenteel anders dan de gebruikelijke bottom-up aanpak. Door onze conceptuele insteek en specifieke benadering zie je dat onze software juist ondersteunend werkt.

Met een druk op de knop is alle relevante informatie beschikbaar. Gebruikers worden geen slaaf van de software en worden er ook niet door belemmerd. Sterker nog, je komt zelfs in een continu verbeteren cyclus met elkaar.” Van Hapert vult aan: “Organisatorisch hoef je het wiel ook niet opnieuw te gaan uitvinden. Onze software bevat een template voor de inrichting van de complete organisatie gebaseerd op de knowhow van tig andere gebruikers uit de branche.”

 

Marktverbreding

LiemarX leent zich volgens Oudenaarden ook uitstekend voor toepassing in sectoren waar een staalcomponent onderdeel is van de totaaloplossing. “Bijvoorbeeld bedrijven die zich richten op de industriebouw, waarbij complete projecten aangenomen worden, inclusief onder andere het betonwerk, de beplating, etc. De beheersaspecten en projectdynamiek zijn identiek, en door de conceptuele top-downbenadering kunnen ook deze scope-delen tot in de puntjes met Liemar onder controle worden gehouden.”

Dankbaarheid

Liemar werkt voortdurend samen met klanten aan de nieuwste oplossingen die daarmee direct in de praktijk worden getest. “Wij investeren jaarlijks meer dan 25% van onze omzet in nieuwe ontwikkelingen waarvan al onze klanten profiteren. Daarmee bieden we de garantie voor een optimale continuïteit van hun informatiesysteem”, zegt Van Hapert. “Het voordeel van een branchegericht ERP-systeem is bovendien dat er geen enorme investeringen benodigd zijn in het voorproces. Wij nemen de angst voor het ‘onbekende’ weg en nemen alle risico’s uit handen.” Oudenaarden, die zelf vele jaren ervaring heeft in projectbeheersing en projectcontrolling in binnen- en buitenland en dus als geen ander weet waar een ERP aan moet voldoen, tot besluit: “Wij helpen met LiemarX processen en projecten snel onder controle te krijgen. Heel recent hebben we nog een klein bedrijf met een handvol medewerkers aangesloten. De eigenaar ziet LiemarX als een geschenk uit de hemel, heeft opeens volledige controle en inzicht in uren, planning, kosten en opbrengsten. Het brengt het bedrijf zo’n stap verder. Je voelt de dankbaarheid gewoon.”

Bron: betonenstaalbouw.nl. Tekst: Roel van Gils. Fotografie: Ben Mobach.