Een goede liquiditeitsplanning is van levensbelang

2022 was een financieel uitdagend jaar, met de ene crisis na de andere. Dat heeft veel impact gehad op de economie. Ook voor 2023 is er nog veel onzekerheid. De consequenties van die impact en onzekerheid zullen ook komend jaar een prominente rol spelen in het grip houden op je bedrijf én je projecten. Niet alleen voor het behalen van de resultaten, maar vooral voor de liquiditeit. Het is dus belangrijk om het heft in handen te nemen.

Liquiditeitsplanning als stuurmiddel

Een liquiditeitsplanning (of cashflowbegroting) is een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Een liquiditeitsplanning laat per maand of per week zien hoeveel geld er in je bedrijf binnenkomt, hoeveel geld eruit gaat en wat dat betekent voor het saldo op de rekening courant. Het is handig als je er ook je banksaldo én je maximale krediet in verwerkt, want dan zie je ook de eventuele overstand of saldotekorten.

5 redenen waarom je een liquiditeitsplanning moet maken.

 1. In control zijn
  Het onder controle hebben en houden van de financiële situatie binnen jouw bedrijf én van jouw projecten is van levensbelang. Nu meer dan ooit, want het zijn voor veel bedrijven magere maanden en wellicht wel magere jaren geweest, waarin veel vet al van de botten is verdwenen.
 2. Creëer inzicht en rust
  Het niet liquide zijn leidt vaak snel tot een faillissement! Het overkomt zelfs bedrijven die voldoende winst maken of die een snel groeiende omzet hebben. Hoe staat jouw bedrijf ervoor? Gaat het lukken om je personeel in mei het vakantiegeld uit te betalen? Kom je de stille zomermaanden zonder financiële problemen door? Lukt het om die geplande investering ook daadwerkelijke te realiseren of moet je daarvoor toch bij de bank aankloppen? Kun je akkoord gaan met een langere betaaltermijn voor die goede klant of kom je dan zelf in de problemen? Welke leverancier ga je bellen om een betaling uit te stellen? Welke klant ga je bellen om te vragen om eerder te betalen en hem in ruil daarvoor misschien een betalingskorting geven? Een liquiditeitsplanning geeft je antwoord op dit soort vragen en helpt je om hier structuur en duidelijkheid in te scheppen.
 3. Laat je niet verrassen
  De belangrijkste reden om voor je bedrijf een liquiditeitsplanning te maken, is het uitsluiten van verrassingen. Bijvoorbeeld: je ziet nu goed wanneer een ‘goede’ klant daadwerkelijk gaat betalen. Je ziet ook je eigen betaalgedrag. Maar het belang is groter. Door het maken van een liquiditeitsplanning heb je direct inzicht in je financiële situatie en kun je deze dus ook gaan sturen. Dé manier om efficiënt en effectief met je geld om te gaan.
 4. Voor de bank of je geldverstrekker
  Als er iemand is die een liquiditeitsplanning zal vragen, dan is dat wel je bank. Banken willen naast inzicht in hoe je uitgaven en inkomsten eruit zien, deze ook vooral in de tijd uitgezet zien. Dat geeft hen inzicht in je ontvangsten en uitgaven en wanneer je eventueel extra geld nodig hebt. Onmisbaar in deze tijd dus!
 5. Inzicht in pieken en dalen in kredietbehoefte
  Veel bedrijven kennen pieken en dalen in de inkomsten en uitgaven. Zeker in de staalbouw, waar projectmatig gewerkt wordt, is een liquiditeitsplanning een noodzaak. Deze bedrijven kennen vaak een langere periode waarin vooral kosten worden gemaakt, gevolgd door een periode van hoge inkomsten. Pieken en dalen worden ook veroorzaakt door bijvoorbeeld de uitbetaling van vakantiegeld in mei en de eindejaarsuitkering in december. Ook zijn er bedrijven die in de zomermaanden juist enkele weken stilliggen, waardoor er geen inkomsten zijn. Met een liquiditeitsplanning kun je vóóraf en tijdig de gevolgen hiervan voor de liquiditeitspositie berekenen en de nodige maatregelen treffen.

 

Dit is slechts een greep uit redenen waarom een liquiditeitsplanning écht nodig is, en dus niet alleen als je knel komt te zitten. Graag helpen we je om hier meer grip op te krijgen.