Bouwakkoord Staal

Liemar Software is koploper van Bouwakkoord Staal

We staan met z’n allen voor een enorme opgave: hoe houden we onze aarde leefbaar, nu en in de toekomst? Om daar onze bijdrage aan te leveren, zijn we koploper geworden van het Bouwakkoord Staal.

Voor het (verder) verduurzamen van staal in de bouw hebben alle schakels in de staalbouwketen – van opdrachtverstrekking en ontwerp tot met productie, uitvoering, demontage en recycling – hun krachten gebundeld op initiatief van de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Bouwen met Staal. Hun collectieve visie, missie, ambities en strategie voor verdere reductie van grondstoffeninzet, energiegebruik, emissies, hinder en afval als gevolg van het bouwen met staal per 2030 en de jaren erna hebben ze vastgelegd in het Bouwakkoord Staal.

Bouwakkoord Staal: akkoord door en voor de bouw voor het nog duurzamer produceren, ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal.