EN-1090 certificering: geïntegreerde borging van staalcertificaten

Bij het werken conform de EN-1090 certificering, is het vastleggen en beheren van je certificaten een belangrijk onderdeel. En vaak kost dit een hoop tijd en zoekwerk, zeker als je ook nog materialen bestelt die bij meerdere projecten gebruikt worden. Om je hierbij te ondersteunen is Certificaat2Liemar ontwikkeld. Door relevante chargenummers op inkomende certificaten te vinden én te verbinden met projecten, bestellingen en ontvangsten van goederen in LiemarX, zorg je ervoor dat bij elk project alle juiste certificaten vastgelegd worden. 

Door Certificaat2Liemar te gebruiken hoef je nooit meer op zoek naar een certificaat. Ook kun je heel eenvoudig certificaten naar je klanten verzenden, direct vanuit LiemarX. Door de unieke dataherkenning – origineel specifiek ontwikkeld voor de LiemarX ERP Inkoopfactuur scan en herken, Factuur2Liemar – is het vinden van charge- en productnummers, je ordernummer of andere informatie van het certificaat super eenvoudig voor iedereen in je bedrijf. Met Certificaat2Liemar reduceer je de administratieve last met circa 85% én borg je de kwaliteit van het proces rondom EN-1090 certificering.

Voor je medewerkers
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 60% van de medewerkers van mening is dat betere technologie hun werkdag het meest positief kan beïnvloeden. Deze werknemers zijn enthousiast over het vooruitzicht van meer snelheid en flexibiliteit met nieuwe technologieën: directe toegang tot gegevens, minder repeterende handelingen en automatisering van administratieve taken. De productiviteit lijdt onder de langzame verwerking van handmatig werk. 

Wanneer structureel documenten en certificaten worden gedigitaliseerd, geïndexeerd en gearchiveerd, zijn jouw medewerkers minder tijd kwijt aan administratieve taken en kunnen ze zich richten op complexer werk dat veel meer oplevert. Als belangrijke motivatie voor het stimuleren van digitalisering noemde 80% van de medewerkers het efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Met Certificaat2Liemar én met LiemarX ERP kun je eenvoudig en betrouwbaar deze efficiency stap zetten.