Projectplanning

De kracht van LiemarX: projectplanning

De belangrijkste beheerfactor in een project is – naast geld – natuurlijk tijd. ‘Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.’ In projectgestuurde organisaties, zoals de staalbouw en metaalconstructie, draait alles om tijd. Tijd is geld. Want als je tijd niet onder controle is, lopen de kosten direct uit hand. En hoe efficiënter je projectplanning is, hoe groter het voordeel voor jou is.

Plannen wordt vaak gezien als het invullen van datums en (gekleurde) balkjes tekenen. Maar een goede planning is veel meer dan dat. Het geeft een duidelijk plan van aanpak om je projecten tot een goed en succesvol einde te brengen. Iedereen weet daardoor wat zij / hij op een bepaald moment moet doen en waarom dat van belang is. Met een goed plan maak je dus het verschil: het geeft rust en duidelijkheid.

Met behulp van de module projectplanning in onze ERP-software LiemarX kunnen gebruikers hun projecten overzichtelijk en anticiperend op de voor hen kenmerkende dynamiek organiseren en plannen. In de maakindustrie veranderen er dagelijks zaken die van invloed zijn op de planning, ze moeten dus flexibel kunnen worden gepland. In de planningsmodule kunnen projecten eenvoudig en flexibel worden geroosterd.

Voordelen van projectplanning in LiemarX:

  • Eenvoudig plannen van orders en projecten.
  • Planning bekijken in week- en dag-modus.
  • Mogelijkheid tot berekenen van de totale urencapaciteit (aan de hand van het aantal medewerkers en de opgegeven vrije dagen).
  • Zowel vooruit als terugplannen is mogelijk.
  • Volledige doorloop van planning is inzichtelijk in dag-modus (inclusief voortgang in uren en eventuele overschrijdingen).
  • Automatische aanpassing van de planning na wijzigingen.

 

Flexibel plannen van projecten

In onze software zijn alle modules die het projectproces ondersteunen – van inkoop tot financiële afhandeling – opgenomen. De planningsmodule vormt de kern van onze software. Wijzigt er iets in één van de modules? Dan kan de planning automatisch worden aangepast aan de hand van de laatste stand van zaken. Op deze manier kunnen wijzigingen in bijvoorbeeld de personeelsplanning tijdig worden doorgevoerd. Zo zorg je ervoor dat je in een bepaalde periode niet te veel of te weinig personeel roostert.

Vooruit of omgekeerd plannen

In onze software kun je zowel vooruit als omgekeerd plannen. Deze functionaliteit is voornamelijk voor constructiebedrijven van toegevoegde waarde. In een project heb je namelijk te maken met verschillende deadlines. De functionaliteit die wij bieden maakt het mogelijk om vanaf de deadline terug te plannen. Een ERP-systeem dat niet branchespecifiek is, biedt deze mogelijkheid vaak niet.